Diopco Oy
Infrarakentamisen konsulttipalvelut

Toiminta

Diopcon toimialana on maa- ja vesirakennushankkeiden rakennuttaminen ja kehittäminen. Palveluun kuuluu muun muassa teiden, moottoriteiden, siltojen ja maarakennuskohteiden rakennuttaminen ja valvonta sekä alaan liittyvät konsultointi- ja projektinjohtopalvelut.

PALVELUMME

Rakennuttaminen - Työmaavalvonta - Turvallisuus


Rakennuttaminen

Rakennuttajakonsultti

Rakennuttamisen ja projektinjohdon tehtäviä ovat

 • hankkeen valmistelu ja hankesuunnittelu
 • rakennuslupatehtävät
 • kilpailutusvaiheen tehtävät
 • sopimusasiat
 • rakennusaikaiset tehtävät
 • kokouskäytännöt
 • talousseurannan tehtävät
 • urakan valmistumiseen ja vastaanottoon liittyvät tehtävät
 • takuuaikaiset tehtävät

Diopcon henkilöstössä on kokemusta ja osaamista monipuolisista rakennuttamistehtävistä.


Työmaavalvonta

Valvontakonsultointi

Rakennushankkeiden valvontaan kuuluu

 • yleisvalvonta
 • suunnittelun valvonta
 • aikataulun seuranta ja valvonta
 • tekninen ja laadullinen valvonta
 • ympäristövaikutusten valvonta
 • taloudellinen valvonta
 • dokumentointi
 • käyttöopastuksen valvonta

Turvallisuus

Turvallisuuskoordinaattori


Turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin kuuluu

 • yhteistoiminta eri osapuolten kanssa
 • suunnittelutoimeksiannon laadinta
 • suunnittelijoiden työn yhteensovittaminen ja seuranta
 • turvallisuusasiakirjan ja muiden kirjallisten asiakirjojen laadinta
 • asiakirjojen täytäntöönpanon seuranta
 • yhteistoiminta päätoteuttajan kanssa

Olemme toimineet turvallisuuskoordinaattoreina useissa Liikenneviraston ja kuntien hankkeissa.