Tietoa meistä

Diopco Oy on perustettu maaliskuussa 2015. Sen kotipaikka on Lappeenranta ja toiminta-alue Itä- ja Etelä-Suomi.

Diopco tarjoaa infrarakentamisen rakennuttamis- ja valvontapalveluja yrityksille, julkiselle sektorille sekä yksityiselle taholle. Ammattitaitoisen henkilöstön toiminta on asiakaslähtöistä, suunnitelmallista ja taloudellista. Työn toteutusta ja asiakkaan etua valvotaan, ja toimintatapoja kehitetään pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti yhdessä asiakkaan kanssa ja ympäristövaikutukset huomioiden.

Diopco Oy on saanut RALA pätevyyden elokuussa 2016 ja RALA sertifikaatin kesäkuussa 2018.

Laatu, visio ja arvot

Laatupolitiikka ja laatutavoitteet

Laatupolitiikan perusta on asiakaslähtöinen palvelu. Toiminnan ja prosessien tulee vastata asiakkaan tarpeisiin lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä noudattaen.

Laatujohtamisen periaatteena on laadun merkityksen ymmärtäminen lähtökohtana tehokkaalle ja tuottavalle työlle. Laatu ei ole toimintojen erillinen osa-alue, vaan perusta työskentelylle. Laatutavoitteet saavutetaan noudattamalla laatujärjestelmän mukaisia toimintatapoja ja prosessikäytäntöjä.

Visio

Diopcon visiona on omalta osaltaan kehittää infrarakentamisen toteutustapaa yhä toimivammaksi ja laadukkaammaksi kokonaisuudeksi. Diopco on kasvava ja kehittyvä organisaatio, jolla on tulevaisuudessa merkittävä ja kilpailukykyinen asema infra-alalla.

Diopco on jatkossakin osa suurten ja pienten infrahankkeiden kokonaisuutta, jossa rakennuttaminen, suunnittelu, urakointi, kunnossapito ja valvonta toimivat ristiriidattomasti yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, ja kaikki osapuolet noudattavat yhdessä hyviksi havaittuja toimintatapoja.

Arvot

Diopcossa arvostetaan työntekijöiden henkilökohtaisia taitoja, osaamista ja ominaisuuksia ja keskinäistä yhteistyötä. Erilaisista vahvuuksista muodostuu hyvin toimiva työyhteisö, jossa on avoin ja arvostava työilmapiiri.

Kaikkien työpanos on tärkeä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi niin taloudellisesta, toiminnallisesta, laadullisesta kuin oppimisen ja kehittymisenkin näkökulmasta.