Referenssejä
vuodesta 2015

Tähän mennessä toteutunutta...


Mt140 Vierumäen kiertoliittymä

Heinola

Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Maanteiden 140, 363 ja 131 risteysalueen muutettaminen kiertoliittymäksi: rakennuttaminen, valvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Urakan arvo noin 1,4 miljoonaa euroa.

Ajalla 4/2019-6/2020.


Ruissalon jalkapallokentän kunnostus

Hamina

Tilaaja Haminan kaupunki

Jalkapallokentän kunnostuksen rakennuttaminen, valvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Urakan arvo noin 0,3 miljoonaa euroa.

Ajalla 5-11/2019.


Fredrikinkatu välillä Puistokatu - Isoympyräkatu ja Kaivokatu välillä Puistokatu - Satamakatu

Hamina

Tilaaja Haminan kaupunki

Haminan ko. katuosuuksien risteysalueiden muutosten, kiveysten ja hulevesijärjestelmien uusimisen rakennuttaminen, valvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Urakan arvo noin 0,5 miljoonaa euroa.

Ajalla 4-11/2019.


Säkäjärventien kunnostus välillä Mt170 - E18

Virolahti

Tilaaja Väylävirasto

Mm. tiealueen kuivatuksen parantamisen ja päällystyksen sisältäneen urakan rakennuttaminen, valvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Urakan arvo noin 0,5 miljoonaa euroa.

Ajalla 2-9/201.E18 Hamina - Vaalimaa

Hamina, Miehikkälä, Virolahti

Tilaaja Liikennevirasto

Moottoritiehankkeen E18 Turku - Vaalimaa viimeisen osan - mukaan lukien hankkeeseen kuuluvat maantiet, yksityistiet, kevyenliikenteen väylät ja Vaalimaan rekkaliikenteen odotusalue - toteuttamisen aikainen työmaa- ja laadunvalvonta sekä laaturaportointi, ja moottoritien liikenteelle ottoon liittyvät toimenpiteet sekä kunnossapidon valvonta.

Urakan arvo noin 265 miljoonaa euroa.

Ajalla 6/2015 - 9/2019.

Kuva Jetro Matilainen
Kuva Jetro Matilainen

Tervasaaren rantalaituri, rakennuttamispalvelut ja valvonta

Hamina

Tilaaja Haminan kaupunki

Tervasaaren rantalaiturin rakennuttamistehtävät, työn toteutuksen laatuvaatimustenmukaisuuden ja turvallisuuden valvonta sekä turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Urakan arvo noin 0,9 miljoonaa euroa.

Ajalla 10/2018 - 8/2019


Hamina Bastionin huoltotunneli, rakennuttamispalvelut ja valvonta

Hamina

Tilaaja Haminan kaupunki

Bastionin huoltotunnelin rakentamiseen liittyvät rakennuttamistehtävät (mm. suunnittelun ohjaus, tarjouspyyntöaisiakirjat ja kilpailutus, työmaakokoukset), työmaan laatuvaatimustenmukaisuuden ja turvallisuuden valvonta sekä turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Urakan arvo noin 0,4 miljoonaa euroa.

Ajalla 7/2018 - 5/2019


Rampsinkarin pengeraallonmurtaja, rakennuttamispalvelut ja valvonta

Hamina

Tilaaja Haminan kaupunki

Pengeraallonmurtajahankkeen rakennuttamis- ja valvontakonsulttina sekä turvallisuuskoordinaattorina toimiminen.

Urakan arvo noin 0,3 miljoonaa euroa.

Ajalla 7/2018 - 5/2019


Vt26 Hamina - Taavetti, Pahanlamminmäen ja Jokimäen ohituskaistojen rakentaminen

Hamina, Taavetti

Tilaaja Liikennevirasto

Vt26:lle toteutettavien kahden ohituskaistan rakennuttamis- ja valvontatehtävät kilpailutuksesta valmiin tierakennustyön vastaanottoon, sekä turvallisuuskoordinaattorina toimiminen.

Urakan arvo noin 3,1 mijoonaa euroa.

Ajalla 2/2018-8/2019.


E18 HaVa Virojoen katujen peruskorjaus

Virolahti

Tilaaja Liikennevirasto ja Virolahden kunta

E18 moottoritiehankkeen yhteydessä toteutetun Virojoen katujen muutosten ja peruskorjauksen rakennuttamis- ja valvontatehtävät: kilpailutus, sopimusvalmistelut ym. rakennuttajakonsultin tehtävät, sekä toteutuksen aikainen työmaa- ja laadunvalvonta mukaan lukien turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Urakan arvo noin 2,0 miljoonaa euroa.

Ajalla 10/2017-6/2019.


Myttylän yksityistien sillan peruskorjaus

Lappeenranta

Tilaaja Myttylän yksityistien tiehoitokunta

Urakassa puukantisen kehärakenteisen sillan kansi korvattiin
betonielementeillä. Rakennuttamistoimeksiantoon kuului mm. hankkeen valmistelu sekä
rakennuttamisen aikaiset tehtävät kuten aikataulutus, urakka-asiakirjojen
laadinta ja laatudokumentointi.

Ajalla 4-6/2016.