Referenssejä

vuodesta 2015

Tähän mennessä toteutunutta...


Vt 2 jkp- tiejärjestelyt Vihti kk kohdalla, KU

Vihti

Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Urakkaan sisältyi sillan rakentaminen vt 2:lle ja kevyenliikenteen järjestelyt, liittymien muotoilua, tien leventämistä, valaistuksen uusiminen ja kunnallistekniikan siirtoja: hankevalmistelu, rakennuttaminen, valvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Urakan arvo noin 1,6 miljoonaa euroa

Ajalla 6/21-6/22


Mt 2879 Riihimäki- Hikiä jkp- tien rakentaminen, KU

Riihimäki

Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Urakaan sisältyi jkp- tien rakentaminen, liittymäalueiden parantaminen ja valaistuksen rakentaminen: hankevalmistelu, rakennuttaminen, valvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Urakan arvo noin 1,6 miljoonaa euroa

Ajalla 11/2020- 5/2022


Metsäkylän ratasillan purku

Hamina

Tilaajat Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Haminan kaupunki.

Maantien 3712 ylittävän vanhan ratasillan purkaminen: suunnittelu, hankevalmistelu, valvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Urakan arvo noin 30 t euroa

Ajalla 9/2020- 11/2020


Mt 140 Järvenpään kiertoliittymän rakentaminen

Järvenpää

Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Maanteiden mt 140 ja mt 146 / 11667 risteysalueen parantaminen rakentamalla kiertoliittymä muine tiejärjestelyineen. Urakkaan sisältyi liittymäalueiden parantaminen, porttaalien siirrot, valaistuksen uusiminen ja nykyisen sillan leventäminen: hankevalmistelu, rakennuttaminen, valvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Urakan arvo noin 0,9 miljoonaa euroa

Ajalla 4/2020- 11/2020


Mt 313 Anianpellontien jkp

Asikkala

Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Maanteiden 313 ja 14133 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väyliä sekä uusimalla liittymäalueita ja tievalaistus: rakennuttaminen, valvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Urakan arvo noin 1,4 miljoonaa euroa.

Ajalla 6/2019-8/2020


Rantsilanmäen hulevesiprojekti

Luumäki

Tilaaja Neste Markkinointi Oy, St1 Oy ja Oy Teboil Ab

Noin 2,4 km pituisen hulevesilinjan rakentamisen rakennuttamis- ja valvontatehtävät sekä turvallisuuskoordinaattorina toimiminen.

Urakan arvo noin 0,5 miljoonaa euroa.

Ajalla 5-10/2019


Mt 140 Vierumäen kiertoliittymä

Heinola

Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Maanteiden 140, 363 ja 131 risteysalueen muuttaminen kiertoliittymäksi: rakennuttaminen, valvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Urakan arvo noin 1,4 miljoonaa euroa.

Ajalla 4/2019-6/2020


Ruissalon jalkapallokentän kunnostus

Hamina

Tilaaja Haminan kaupunki

Jalkapallokentän kunnostuksen rakennuttaminen, valvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Urakan arvo noin 0,3 miljoonaa euroa.

Ajalla 5-11/2019


Fredrikinkatu välillä Puistokatu - Isoympyräkatu ja Kaivokatu välillä Puistokatu - Satamakatu

Hamina

Tilaaja Haminan kaupunki

Haminan ko. katuosuuksien risteysalueiden muutosten, kiveysten ja hulevesijärjestelmien uusimisen rakennuttaminen, valvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Urakan arvo noin 0,5 miljoonaa euroa.

Ajalla 4-11/2019


Säkäjärventien kunnostus välillä Mt170 - E18

Virolahti

Tilaaja Väylävirasto

Mm. tiealueen kuivatuksen parantamisen ja päällystyksen sisältäneen urakan rakennuttaminen, valvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Urakan arvo noin 0,5 miljoonaa euroa.

Ajalla 2/2019-2/2020E18 Hamina - Vaalimaa

Hamina, Miehikkälä, Virolahti

Tilaaja Liikennevirasto

Moottoritiehankkeen E18 Turku - Vaalimaa viimeisen osan - mukaan lukien hankkeeseen kuuluvat maantiet, yksityistiet, kevyenliikenteen väylät ja Vaalimaan rekkaliikenteen odotusalue - toteuttamisen aikainen työmaa- ja laadunvalvonta sekä laaturaportointi, ja moottoritien liikenteelle ottoon liittyvät toimenpiteet sekä kunnossapidon valvonta.

Urakan arvo noin 265 miljoonaa euroa.

Ajalla 6/2015 - 9/2019

Kuva Jetro Matilainen
Kuva Jetro Matilainen

Tervasaaren rantalaituri, rakennuttamispalvelut ja valvonta

Hamina

Tilaaja Haminan kaupunki

Tervasaaren rantalaiturin rakennuttamistehtävät, työn toteutuksen laatuvaatimustenmukaisuuden ja turvallisuuden valvonta sekä turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Urakan arvo noin 1,0 miljoonaa euroa.

Ajalla 10/2018 - 10/2019


Hamina Bastionin huoltotunneli, rakennuttamispalvelut ja valvonta

Hamina

Tilaaja Haminan kaupunki

Bastionin huoltotunnelin rakentamiseen liittyvät rakennuttamistehtävät (mm. suunnittelun ohjaus, tarjouspyyntöaisiakirjat ja kilpailutus, työmaakokoukset), työmaan laatuvaatimustenmukaisuuden ja turvallisuuden valvonta sekä turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Urakan arvo noin 0,4 miljoonaa euroa.

Ajalla 7/2018 - 5/2019


Rampsinkarin pengeraallonmurtaja, rakennuttamispalvelut ja valvonta

Hamina

Tilaaja Haminan kaupunki

Pengeraallonmurtajahankkeen rakennuttamis- ja valvontakonsulttina sekä turvallisuuskoordinaattorina toimiminen.

Urakan arvo noin 0,3 miljoonaa euroa.

Ajalla 7/2018 - 5/2019


Vt26 Hamina - Taavetti, Pahanlamminmäen ja Jokimäen ohituskaistojen rakentaminen

Hamina, Taavetti

Tilaaja Liikennevirasto

Vt26:lle toteutettavien kahden ohituskaistan rakennuttamis- ja valvontatehtävät kilpailutuksesta valmiin tierakennustyön vastaanottoon, sekä turvallisuuskoordinaattorina toimiminen.

Urakan arvo noin 3,1 mijoonaa euroa.

Ajalla 2/2018-8/2019


E18 HaVa Virojoen katujen peruskorjaus

Virolahti

Tilaaja Liikennevirasto ja Virolahden kunta

E18 moottoritiehankkeen yhteydessä toteutetun Virojoen katujen muutosten ja peruskorjauksen rakennuttamis- ja valvontatehtävät: kilpailutus, sopimusvalmistelut ym. rakennuttajakonsultin tehtävät, sekä toteutuksen aikainen työmaa- ja laadunvalvonta mukaan lukien turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Urakan arvo noin 2,0 miljoonaa euroa.

Ajalla 10/2017-6/2019


Myttylän yksityistien sillan peruskorjaus

Lappeenranta

Tilaaja Myttylän yksityistien tiehoitokunta

Urakassa puukantisen kehärakenteisen sillan kansi korvattiin
betonielementeillä. Rakennuttamistoimeksiantoon kuului mm. hankkeen valmistelu sekä
rakennuttamisen aikaiset tehtävät kuten aikataulutus, urakka-asiakirjojen
laadinta ja laatudokumentointi.

Ajalla 4-6/2016